REKAP UJIAN MADRASAHNO TAHUN PELAJARAN MATA PELAJARAN TERTINGGI TERENDAH RATA-RATA
1 2018/2019 AL QURAN HADIST 94 52 73
2 2018/2019 AQIDAH AKHLAK 94 73 85
3 2018/2019 BAHASA ARAB 97 68 80
4 2018/2019 BAHASA INDONESIA 94 75 82
5 2018/2019 BAHASA INGGRIS 92 73 79
6 2018/2019 BAHASA JAWA 97 75 83
7 2018/2019 FIQIH 93 51 74
8 2018/2019 IPA 94 73 82
9 2018/2019 IPS 98 70 83
10 2018/2019 MATEMATIKA 100 70 80
11 2018/2019 PJOK 90 78 82
12 2018/2019 PPKn 98 70 80
13 2018/2019 SEJARAH KEBUDAYAAN ISLAM 95 52 76
14 2018/2019 SENI BUDAYA 91 76 83
Copyright © 2020 - 2023 MTs NEGERI 3 KEBUMEN