MTS NEGERI 3 KEBUMEN
Madrasah Tahfiz Berkarakter Juara
Terwujudnya Insan yang Bertaqwa, Berbudaya, Berprestasi, Inovatif dan Berwawasan Lingkungan[email protected]     (0287) 661262     RSS

Muhdir, Kepala MTs Negeri 3 Kebumen Buka Ujian Tahfiz Terbuka


“Mari kita buka Ujian Tahfiz Terbuka ini dengan bacaan Basmallah bersama, Bismillahirrahmanirrohim,” ucap Muhdir dalam pembukaan Ujian Tahfiz Terbuka.

Ujian Thafiz terbuka di MTs Negeri 3 Kebumen diikuti oleh perwakilan kelas VII dan VIII yang berjumlah 24 siswa dari kelas reguler, kelas Tahfiz dan kelas Full Day School (FDS). Untuk kelas regular setiap kelas diambil satu siswa, sedangkan kelas Tahfiz dan kelas FDS setiap kelas  diambil 2 siswa.  Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Rabu, 19 Juni 2024 di halaman madrasah.

Dalam sambutannya kepala MTs N 3 Kebumen, Muhdir, M.Pd.I mengucapkan selamat kepada para peserta Ujian Tahfiz Terbuka yang telah lulus seleksi ujian Tahfiz di kelas dan memberi semangat untuk siswa yang belum bisa mengikuti Ujian Tahfiz Terbuka.

“Kalian bisa naik panggung pada Ujian Tahfiz Terbuka disaksikan seluruh Bapak ibu guru, karyawan, dan TU serta seluruh siswa kelas VII dan VIII. Bagi yang belum bisa mengikuti Ujian Tahfiz Terbuka jangan berkecil hati terus semangat menghafal dan istiqomah perkuat hafalan. Jangan hanya mengejar target dalam mengahafal namun harus diperkuat hafalannya,” ujar Muhdir.

Di akhir sambutannya beliau berpesan agar berakhlakul karimah dengan Qurán serta mengamalkan Quran dalam kehidupan sehari-hari dan menjadikan Quran sebagai pedoman dalam langkah kehidupannya yang bisa mengantarkan kebahagiaan dunia akhirat.

Menurut Ustadz Samsul Anam, S.Pd.I Al-Hafidz  selaku koordinator juri menyampaikan dalam pengarahannya sebelum ujian dimulai menyampaikan  setiap peserta harus membaca surat wajib yang ditentukan dan melanjutkan sambung ayat yang ditentukan oleh juri pada saat ujian terbuka. Materi ujian untuk kelas VII reguler QS. Al-Insyiqoq sambung ayatnya QS Al-Fajr, Al-Ghosiyah, Al-A’la, At-Thoriq, Al-Buruj dan Al-Muthoffifin. Untuk kelas VII Tahfiz surat wajib Juz 1 ayat 1-14 sambung ayat, mulai ayat satu sampai tiga puluh tujuh. Untuk kelas FDS surat wajib QS. At-Thoriq sambung ayat QS Al-Fajr, AL-Ghosiyah, dan Al-A’la.

Materi kelas VIII reguler surat wajib QS. Yasin ayat 1-15 sambung ayat 1-54, An-Nazi’at dan An-Naba’. Kelas VIII Tahfiz surat wajib al-Baqorah Juz 2 ayat 142-145 sambung ayat surat al-Baqarah ayat 142-186. Kelas FDS surat wajib QS. An- Nazi’at sambung ayat QS. ‘Abasa, An-Nazi’at, dan An-Naba’.

Dalam penutupan Ujian Tahfiz Waka Kurikulum Mistam, M. Pd membacakan juara Ujian Tahfiz Terbuka dan pemberian syahadah oleh Kepala Madrasah. Juara Ujian Tahfiz Terbuka kelas VII Reguler diraih  oleh Latifah Aini Kelas VII-D, juara kelas VII Tahfiz diraih oleh Meyriska Nur Syafa’ah VII-G, juara kelas VII FDS diraih oleh Pakelika Naefa Ganes Dzakiyah Kelas VII-J.

Juara kelas  VIII Reguler diraih oleh Suci Nur Aini Kelas VIII E, juara kelas 8 Tahfiz diraih oleh Hanifah Nabilah Salma Kelas VIII-G, juara kelas VIII FDS diraih oleh Amalia Wardhani Kelas VIII-I. (aw/nh)

Copyright © 2020 - 2024 MTs NEGERI 3 KEBUMEN